Monday 1 October 2007

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ


ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ,

ಅವರ ಅಹಿಂಸಾ ನೀತಿಗೆ,

ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ,

ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ,

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಅವರ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಗೆ, ಎಂದಿಗೂ ನುಡಿ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ.


ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.....

2 comments:

dinesh said...

superb Photo ....

Anu said...

Good photo collection and suitable lines.