Monday, 1 October, 2007

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ


ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ,

ಅವರ ಅಹಿಂಸಾ ನೀತಿಗೆ,

ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ,

ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ,

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಅವರ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಗೆ, ಎಂದಿಗೂ ನುಡಿ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ.


ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.....

2 comments:

dinesh said...

superb Photo ....

Anu said...

Good photo collection and suitable lines.